Informasjon

Cytostatika, kjemoterapi, cellegiftbehandling

Livsførsel under behandling

Lev så normalt som mulig. Frisk luft og lett mosjon anbefales. Mosjon kan også virke gunstig inn på både matlysten og den mentale helsen. Drikk rikelig, minst to liter i døgnet, da skilles avfallsstoffene lettere ut. Smakssansen kan endres under behandling, da er det viktig å spise det man har lyst på. Alkohol i større mengder bør unngås, da noen kurer ikke passer sammen med alkohol. Ta dette opp med din lege!

Seksuell omgang

Behandling med kjemoterapi forutsetter ikke seksuell avholdenhet. Men den vanskelige livssituasjonen under behandlingen, og av og til behandlingen i seg selv, kan gi forbigående potensproblemer og nedsatt lyst. Bruk av kondom anbefales en periode. Cytostatika kan skade et foster, og derfor bør graviditet unngås.

Kan andre medisiner brukes sammen med kjemoterapi?

Ja, det kan man, men legen må informeres om alle medisiner som tas, da noen medisiner kan virke inn på cytostatikaeffekten.

Hva med alternativ medisin?

Det er forståelig at pasienter i en vanskelig situasjon tyr til alternative behandlingsformer, men dokumentasjon av effekt foreligger ikke. Snakk med legen om det, og fortell hvilke alternative behandlingsformer du bruker. Vær forsiktig med de som lover for mye. Internett er ingen garanti for kvalitet.

Husk: Helsevesenet har som mål å gi deg så god behandling som mulig.

Håndtering av avfallsprodukter

Det første døgnet etter hjemkomst må avfallsproduktene fra kroppen håndteres nøye.

  • Vask hendene under rennende vann hver gang du har vært i kontakt med kroppens avfallsstoffer.
  • Bruk papir til å tørke opp rester av oppkast eller urin, vask deretter med såpe og vann.
  • Klær som tilsøles av urin, avføring eller oppkast, bør vaskes straks.
  • Ved tilsøling av bar hud bør huden vaskes med såpe og vann.
  • Overhold god toaletthygiene! Menn bør også sitte når de urinerer!
  • Legg slikt som bleier, bind og annet engangsutstyr i en plastpose og knyt godt igjen.

Dersom disse reglene overholdes, kan du ha vanlig omgang med andre, også barn og gravide!

Forrige side Neste side