Informasjon

Kreftbehandling med hypertermi

Hypertermi er et annet ord for varmebehandling, og består i å kunstig øke temperaturen i svulstvev for å forsterke effekten av strålebehandling og/eller cellegifter.

Allerede for over hundre år siden har vi historier og anekdoter om kreft og feber. De forteller om kreftpasienter som får feber ved en infeksjon, og hvordan svulstene deres reduseres i størrelse. I mange år forble dette bare mer eller mindre tilfeldige historier. Vi fikk i mellomtiden behandlingsmetoder som cellegift og strålebehandling, og disse tok oppmerksomheten bort fra dette gamle fenomenet. Først i de senere år har vi greid å finne fram til mekanismene i dette.

Enkelte nordiske forskningssentre som Århus og Bergen har gjort forskning på hypertermibehandling som har fått internasjonal anerkjennelse. Slik behandling gis foreløpig kun som ledd i kliniske studier. 

Hva er det som virker og hvorfor?

Det startet med at man i laboratorier forsket på hvordan enkeltceller reagerte på cellegift når den ble oppvarmet til en viss temperatur, f.eks. 41,8 grader, som er den kroppstemperaturen vi benytter når vi varmer opp hele kroppen. Cellen, som da blir opptatt av å overleve i dette uvennlige miljøet, får redusert sin motstandskraft. Hypertermi er en behandling som gis i tillegg til den beste kjente ordinære behandlingen, ikke noe man gir i stedet for ordinær behandling. Hensikten er å forsterke effekten av stråleterapi og/eller cellegifter som man gir i nær tilslutning til oppvarmingen.

Når man lager behandlingsopplegg med bruk av hypertermi, er det derfor naturlig at man også bruker de nyeste metoder og prinsipper for å oppnå best mulig kvalitet på den "ordinære" behandling med stråleterapi og cellegifter.

Varmen hemmer DNA-reparasjon (reparasjon av arvestoffet). Det vil si at den forhindrer de celler som er skadet av cellegifter eller stråleterapi, i å reparere sitt DNA.

Hypertermi kan gis på to måter

  • Ved regional hypertermi varmer man opp den delen av kroppen der svulsten sitter, om mulig til over 41.5ºC.
  • Ved helkroppshypertermi varmes hele kroppen opp til 41.7 - 41.9ºC.

Helkroppshypertermi

Ved denne formen for hypertermi-behandling legges pasienten inn i en sylinderformet ”tank”. Bare hodet stikker utenfor. Denne tanken har doble vegger, og det sirkulerer varmt vann i veggene. Slik varmes opp luften inne i tanken til 45 grader. Kroppstemperaturen din stiger til 41,8 grader, som om du har høy feber. Når du har nådd denne temperaturen, det tar to timer, tas du ut av tanken. Så pakkes du inn i et isolerende materiale for å holde på varmen. I løpet av denne perioden får du vanlige cellegifter. Forskjellen er bare at nå virker de sammen med varmen.

Behandlingen foregår ikke i narkose, men du ligger i dyp søvn. Denne søvntilstanden i så lang tid er en stor utfordring. Det må hele tiden tilføres mye væske som erstatning for den som svettes ut. Du kan bli uttørket. Litervis med væske tilføres derfor kontinuerlig for å holde alle kroppsfunksjoner i gang. Helkroppshypertermi er ennå en forholdsvis sjelden behandlingsmetode. Det er fordi metoden innebærer en god del mer risiko enn regional hypertermi.

Regional hypertermi

Det er vanligere å gi behandlingen som regional hypertermi. Det betyr som navnet sier, at man bare varmer opp deler av kroppen. Behandlingen er blant annet vist å være nyttig i enkelte tilfeller av kreft utgått fra bløtvevet (sarkom) og ved kreft i livmorhalsen. 

Anvendelse

Kreftavdelingen ved Haukeland universitetssykehus har deltatt i den hittil eneste, større multisenterstudie av kombinasjonen hypertermi og cellegift ved bløtvevskreft (sarkom). Oppfølgingen 10 år etter endt behandling viste at sjansen for 10 års overlevelse var 53 prosent mot 43 prosent til fordel for pasientene som hadde fått tillegg av hypertermi. Median varighet av sykdomsfrihet etter primærbehandling var henholdsvis 33 måneder for hypertermipasientene og 17 måneder for pasienter gitt cellegift alene.

Hensikten med studien var å vinne ny kunnskap når det gjelder hvilke effekter hypertermi har, og prøve ut metoden i vitenskapelige studier ved de kreftsykdommer der den er mest lovende.

Metoden er bare aktuell i de tilfeller der svulsten ikke har spredt seg, men der man vet at det etter behandling er stor fare for at kreftsykdommen senere vil komme tilbake.

Hypertermibehandling er en kostbar behandling. Behandlingen har derfor blitt vurdert av Beslutningsforum. Deres konklusjon er at regional varmebehandling (hypertermi) ikke innføres til behandling av høy-risiko bløtvevssarkom. Forumet mener det er usikkerhet vedrørende dokumentasjon for effekt og bivirkninger av metoden, men at bruk av denne metoden i tillegg til konvensjonell behandling kan inngå i kliniske studier.

Vil du vite mer?

  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen

Kilder

Referanser

  1. Helse Bergen. Varmebehandling i kombinasjon med cellegift forbetrar overlevinga for kreftpasientar. Sist oppdatert 23.03.2018. helse-bergen.no
  2. Beslutningsforum. Sak 020-2020. ID 2016_084. Regional varmebehandling (hypertermi) ved høy-risiko bløtvevssarkom (STS). Møtedato: 24. februar 2020. (Side 55). nyemetoder.no