Informasjon

Kreftbehandling med hypertermi

Hypertermi er et annet ord for varmebehandling, og består i å kunstig øke temperaturen i svulstvev for å forsterke effekten av strålebehandling og/eller cellegifter.

Allerede for over hundre år siden har vi historier og anekdoter om kreft og feber. De forteller om kreftpasienter som får feber ved en infeksjon, og hvordan svulstene deres reduseres i størrelse. I mange år forble dette bare mer eller mindre tilfeldige historier. Vi fikk i mellomtiden behandlingsmetoder som cellegift og strålebehandling, og disse tok oppmerksomheten bort fra dette gamle fenomenet. Først i de senere år har vi greid å finne fram til mekanismene i dette.

Haukeland Universitetssjukehus er det eneste sykehuset i Norden som utfører hypertermibehandling. Behandlingen gis foreløpig kun som ledd i kliniske studier (april 2019). 

Hva er det som virker og hvorfor?

Det startet med at man i laboratorier forsket på hvordan enkeltceller reagerte på cellegift når den ble oppvarmet til en viss temperatur, f.eks. 41,8 grader, som er den kroppstemperaturen vi benytter når vi varmer opp hele kroppen. Cellen, som da blir opptatt av å overleve i dette uvennlige miljøet, får redusert sin motstandskraft. Hypertermi er en behandling som gis i tillegg til den beste kjente ordinære behandlingen, ikke noe man gir i stedet for ordinær behandling. Hensikten er å forsterke effekten av stråleterapi og/eller cellegifter som man gir i nær tilslutning til oppvarmingen.

Når man lager behandlingsopplegg med bruk av hypertermi, er det derfor naturlig at man også bruker de nyeste metoder og prinsipper for å oppnå best mulig kvalitet på den "ordinære" behandling med stråleterapi og cellegifter.

Varmen hemmer DNA-reparasjon (reparasjon av arvestoffet). Det vil si at den forhindrer de celler som er skadet av cellegifter eller stråleterapi, i å reparere DNA.

Hypertermi kan gis på to måter

  • Ved regional hypertermi varmer man opp den delen av kroppen der svulsten sitter, om mulig til over 41.5ºC.
  • Ved helkroppshypertermi varmes hele kroppen opp til 41.7 - 41.9ºC.

Helkroppshypertermi

Ved denne formen for hypertermi-behandling legges pasienten inn i en sylinderformet ”tank”. Bare hodet stikker utenfor. Denne tanken har doble vegger, og det sirkulerer varmt vann i veggene. Slik varmer vi opp luften inne i tanken til 45 grader. Kroppstemperaturen din stiger til 41,8 grader, som om du har høy feber. Når du har nådd denne temperaturen, det tar to timer, tas du ut av tanken. Så pakkes du inn i et isolerende materiale for å holde på varmen. I løpet av denne perioden får du vanlige cellegifter. Forskjellen er bare at nå virker de sammen med varmen.

Behandlingen foregår ikke i narkose, men du ligger i dyp søvn. Denne søvntilstanden i så lang tid er en stor utfordring. Det må hele tiden tilføres mye væske som erstatning for den som svettes ut. Du kan bli uttørket. Litervis med væske tilføres derfor kontinuerlig for å holde alle kroppsfunksjoner i gang. Helkroppshypertermi er ennå en forholdsvis sjelden behandlingsmetode. Det er fordi metoden innebærer en god del mer risiko enn regional hypertermi.

Regional hypertermi

Det er vanligere å gi behandlingen som regional hypertermi. Det betyr som navnet sier, at vi bare varmer opp deler av kroppen. Behandlingen er blant annet vist å være nyttig i enkelte tilfeller av kreft utgått fra bløtvevet (sarkom) og ved kreft i livmorhalsen. 

Anvendelse

Hypertermiprosjektet ved Haukeland Universitetssjukehus er ikke et ordinært behandlingstilbud, men et forskningsprosjekt. Hensikten er å vinne ny kunnskap når det gjelder hvilke effekter hypertermi har, og prøve ut metoden i vitenskapelige studier ved de kreftsykdommer der den er mest lovende.

Metoden er bare aktuell i de tilfeller der svulsten ikke har spredt seg, men der man vet at det etter behandling er stor fare for at kreftsykdommen senere vil komme tilbake.

Ved Haukeland Universitetssjukehus gis behandling med regional hypertermi i vitenskapelige studier på svulster som utgår fra bindevev (sarkomer).

Vil du vite mer?

  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Kreftforeningen. Helse Bergen.