Informasjon

Morfin i smertebehandlingen

Morfin er en grunnpilar i smertebehandlingen ved kreftsykdom. Her følger noen faktaopplysninger om bruk av morfin.

Morfin

Morfin er ett av flere smertestillende stoffer som utvinnes av saften fra opiumvalmuens kapsel. Gjennom flere hundre år har morfin vært det sterkeste smertestillende stoffet som er tilgjengelig. Ved siden av smerte demper det også hoste, åndenød og diaré. Smerte blir lindret gjennom virkning på spesielle nervestrukturer i hjernen og ryggmargen.

Morfin er et narkotisk stoff, men det betyr ikke at den som tar det blir narkoman. Det har avgjørende betydning for virkningen i hvilken hensikt brukeren tar morfin:

I ulovlig ikke­-medisinsk bruk tas morfin oftest som injeksjon med sprøyte for å oppnå rus. For å oppnå rus kreves høyere og høyere doser. Den narkomanes adferd er preget av den stadige jakten etter mer stoff. Svært mange mister dessverre kontrollen over forskjellen på rusdose og overdose med fatale følger for brukeren.

Tar brukeren morfin i smertelindrende hensikt, er det smertelindring som er målet, og ikke rus. Morfin gis vanligvis som depottabletter, ikke som injeksjon med sprøyte. De få som merker tendens til rusvirkning, synes det er ubehagelig. Så lenge behandlingen ledes av kvalifisert lege, er det liten sjanse for farlig overdosering. Sjansen for at en pasient som tar morfin mot kreftsmerter skal utvikle misbruk og bli narkoman, er derfor svært liten. Dette er vitenskapelig dokumentert i store internasjonale undersøkelser.

Neste side