Informasjon

Morfin i smertebehandlingen

Avhengighet

Pasienter som har stått fast på morfin i mer enn to uker, bør ikke bråstoppe behandlingen. I såfall er det store sjanser for at de blir rammet av abstinensfenomener som svettetokter, hurtig puls, skjelvinger og diaré. Disse skyldes at pasienten har utviklet fysisk avhengighet som er noe annet enn psykisk avhengighet eller narkomani. Dersom årsaken til smertene er borte, kan behandlingen avvikles problemfritt ved at morfindosen nedtrappes i løpet av syv til ti dager.

Forrige side Neste side