Informasjon

Morfin i smertebehandlingen

Morfin i kreftbehandlingen

Det er viktig å komme i gang med god smertelindring på et tidlig tidspunkt, for å unngå unødige problemer med utvikling av kroniske smerter. For mange pasienter er morfin selve fundamentet i denne behandlingen, og det vil følge dem gjennom lang tid. Morfinbrukeren kan derfor være alt fra kreftpasienten som fortsatt er i fullt arbeid, til den døende som takket være morfin kan få en verdig, smertefri og fredfylt slutt på livet.

Mye tyder på at riktig bruk av morfin forlenger kreftpasientens liv fordi han/hun blir smertelindret, og dermed i stand til å hvile, sove, spise og være mer i aktivitet.

Startes god smertelindring i rett tid, er det stor sjanse for varig god lindring. Etterhvert som sykdommen utvikler seg, trengs kanskje mer morfin. Men doseøkning kan nesten alltid skje uten at bivirkningene blir mer plagsomme. Heldigvis: «Det finnes ingen maksimaldose for morfin, så lenge som doseøkning leder til bedret smertelindring og pasienten ikke utvikler uakseptable bivirkninger». Å vente for lenge med å sette i gang smertelindring er galt. Prisen er redusert livskvalitet på grunn av smerter som etter hvert blir vanskeligere å behandle.

Smerteintensiteten og behovet for smertestillende medikamenter kan variere i forløpet av sykdommen. Det er ikke uvanlig at pasienter som får lindrende strålebehandling, kan trappe ned eller slutte helt med morfin. I såfall er det viktig å bruke noen dager på denne nedtrappingen. Hvis ikke, risikerer man plagsomme abstinenssymptomer som resultat av at kroppen har utviklet fysisk avhengighet av morfin.

Forrige side Neste side