Informasjon

Morfin i smertebehandlingen

Inntaket

Vanligvis gis morfinbehandlingen som enten tabletter, kapsler eller mikstur. Behandling i form av morfinplaster er noen ganger aktuelt av ulike årsaker. Sprøytebehandling av kroniske smerter er ubekvemt, og skal reserveres for akutte nødsituasjoner i smertebehandling. Smertepumpe er en måte å tilføre smertestillende kontinuerlig via en tynn nål som sitter i underhuden. Det kan være aktuelt i tilfeller der en ikke kommer i mål med andre måter å gi smertebehandling på. Morfin kan også gis epiduralt i særlige tilfeller.

Forrige side Neste side