Informasjon

Morfin i smertebehandlingen

Effekten

Dersom kreft vokser og sprer seg til andre organer, kan dette resultere i mer smerter. For å holde smerten i sjakk, trengs det større dose morfin. Pasienter med stabil sykdom, det vil si uten særlig vekst og spredning av kreften, har vist at de greier seg uten doseøkning over lang tid.

Noen mennesker trenger høyere doser enn andre. Dette har mange årsaker. Sykdomsaktiviteten og smerteintensiteten den medfører, hvilken type smerte man behandler, smertetoleransen, alder, kjønn, kroppsvekt, sosial og kulturell bakgrunn, og ikke minst pasientens evne til å mobilisere smertestillende stoffer fra egne ressurser, har alle betydning for nødvendig morfindose. Det er også individuelle forskjeller på hvor mye kroppen kan nyttegjøre seg smertelindring av en viss morfindose. Det er svært viktig at behandleren tar hensyn til disse individuelle faktorene når medisin skal doseres. Som nevnt er det også viktig at man har kommet i gang tidsnok, slik at ikke smerten har utviklet seg til en kronisk smerte som er vanskelig å lindre med ”normale" morfindoser.

Morfin er lite giftig dersom det brukes riktig, hvilket blant annet betyr gradvis doseøkning. For personer som ikke bruker morfin, kan dosen du gradvis har opparbeidet toleranse til i verste fall være dødelig. Det er derfor avgjørende å sikre at medisinene oppbevares på et utilgjengelig og sikkert sted i hjemmet.

Bivirkninger kan være begrensende for å dosere nok morfin, særlig i starten av behandlingen. Bivirkningsproblemene avtar etter hvert. Livsviktige organer som hjerte, lever, nyrer og andre tåler morfin godt. Noen få pasienter trenger, og tåler, flere tusen milligram morfin daglig for å forbli godt smertelindret. 

Forrige side Neste side