Informasjon

Morfin i smertebehandlingen

Interaksjoner

Morfin kan tas enten til eller utenom måltider. Særlig i starten av behandlingen, kan samtidig behandling med blant annet beroligende midler gi økt døsighet og innvirkning på åndedrettet. Noen legemidler vil kunne redusere virkningen av morfin slik at du trenger større dose, det er viktig å opplyse legen din om hvilke andre medisiner du bruker ved oppstart av smertestillende behandling med morfin.

Hvis inntak av alkohol ikke gir noe ubehag, er det ikke nødvendig å fraråde bruk av alkohol. Hos noen kan alkohol i likhet med beroligende midler øke morfinets bivirkninger på bevisstheten, og for eksempel lede til økt døsighet og forvirring. Noen kreftpasienter vil erfare endret smaksopplevelse av mat og drikke, slik også av alkohol.

Forrige side Neste side