Informasjon

Praktisk gjennomføring av smertebehandlingen

Smertebehandling med morfin ved kreftsykdom kan bli ganske omfattende. Her er en beskrivelse av viktige tiltak ved den praktiske gjennomføringen av behandlingen.

Legemiddelbehandling av smerter hos pasienter med kort forventet levetid inndeles i tre trinn1:

 1. Trinn I: Paracetamol, ev. tillegg av NSAID.
 2. Trinn II: Tillegg av et «svakt» opioid (kodein, tramadol) (gjelder ikke barn).
 3. Trinn III: Sterke opioider
  • a) Som tablettbehandling
  • b) Depottabletter dosert 2 gng./døgn), ev. fentanyl plaster eller buprenorfin depotplaster.
  • c) Sprøytebehandling med opioider når trinn III pkt. a og b svikter.
  • d) Tilleggsmedisiner til opioider ved nervesmerter.

Denne artikkelen omhandler opioidbehandling. Opioider er en gruppe stoffer som virker ved å binde seg til bestemte steder (opioidreseptorer) på celleoverflatene i kroppen. Eksempler på opioider er heroin, morfin, kodein, tramadol,
metadon, buprenorfin, oksykodon og fentanyl. Opioider er viktige innen behandling av smerte, særlig ved kreftsykdom.

Dosering

I starten er det viktig å finne frem til dosen som er nødvendig for å lindre smerten. Det settes opp et tidsskjema. Dette skjemaet viser når du skal ta ny dose, pluss ekstradoser dersom du opplever gjennombruddssmerte. Når man har funnet den dosen som er nødvendig for å lindre smerten, kan man gå over til depotmorfin.

Behandling av kreftsmerte skal være en kronisk forebyggende smertebehandling. Det betyr at neste morfindose må tas før smerten dukker opp igjen, det vil si før morfinnivået i kroppen på grunn av naturlig nedbryting rekker å bli så lavt at det ikke lenger er høyt nok til å lindre den aktuelle smerten. Bruker man hurtigvirkende morfintabletter, må ny dose gis minst hver fjerde time for at dette ikke skal skje. Jo lenger neste dose utsettes utover fire timer, jo større er sjansen for smertegjennombrudd. Bruker du depotmorfin, skal ny dose tas hver 8. til 24. time, avhengig av hvilket legemiddel du bruker. Bryter smerter gjennom i disse tidsintervallene, tas en ekstradose. Morfin som skulle vært tatt midt på natten (kl. 02.00), kan etter hvert erstattes med en dobbel dose ved sengetid. I begge tilfeller blir antall milligram morfin som inntas, det samme. I begge skjema skal gjennombruddssmerter takles med ekstradose morfin.

Når du etter to til tre dager er godt i gang med morfinbehandlingen, skal det mer til enn en dobling av den faste dosen for å gi overdosering. Dobbel kveldsdose øker sjansen for at du får sove smertefritt til neste morgen. Alternativet er å bli vekket av en gjennombruddssmerte, når kroppens morfinnivå har blitt for lavt i løpet av natten. Eller du kan stille vekkerklokken. Har du for vane å stå opp en gang hver natt, for eksempel for å late vannet, kan selvsagt fire-timers intervalldosen innpasses til denne «turen». Men det mest bekvemme når du kjenner nødvendig døgndose morfin, er å gå over fra hurtigvirkende morfin til behandling med depotmorfin. Det tar bort problemet med nattdosen.

Neste side