Informasjon

Praktisk gjennomføring av smertebehandlingen

Smertebehandling med morfin ved kreftsykdom kan bli ganske omfattende. Her er en beskrivelse av viktige tiltak ved den praktiske gjennomføringen av behandlingen.

Temaside om Korona

Dosering

I starten er det viktig å finne frem til dosen som er nødvendig for å lindre din smerte. Vi setter opp et tidsskjema. Dette skjemaet viser at du skal ta ny dose hver fjerde time, pluss ekstradoser dersom du opplever gjennombruddssmerte. Når man har funnet den dosen som er nødvendig for å lindre din smerte, kan man gå over til depotmorfin.

Behandling av kreftsmerte skal være en kronisk forebyggende smertebehandling. Det betyr at neste morfindose må tas før smerten dukker opp igjen, dvs. før morfinnivået i kroppen på grunn av naturlig nedbryting rekker å bli så lavt at det ikke lenger er høyt nok til å lindre den aktuelle smerten. Bruker man hurtigvirkende morfintabletter, må ny dose gis minst hver fjerde time for at dette ikke skal skje. Jo lenger neste dose utsettes utover fire timer, jo større er sjansen for smertegjennombrudd. Bruker man depotmorfin, skal ny dose tas hver 8. til 24. time, avhengig av preparat. Bryter smerter gjennom i disse tidsintervallene, tas en ekstradose. Morfin som skulle vært tatt midt på natten (kl. 02.00), kan etter hvert erstattes med en dobbel dose ved sengetid. I begge tilfeller blir antall milligram morfin som inntas, det samme. I begge skjema skal gjennombruddssmerter takles med ekstradose morfin.

Når man etter 2-3 dager er godt i gang med morfinbehandlingen, skal det mer til enn en dobling av den faste dosen for å gi overdosering. Dobbel kveldsdose øker sjansen for at man får sove smertefritt til neste morgen. Alternativet er å bli vekket av en gjennombruddssmerte, når kroppens morfinnivå har blitt for lavt i løpet av natten. Eller man kan stille vekkerklokken. Har man for vane å stå opp en gang hver natt f.eks. for å late vannet, kan selvsagt firetimers intervalldosen innpasses på denne «turen». Men det mest bekvemme når man kjenner nødvendig døgndose morfin, er å gå over fra hurtigvirkende morfin til behandling med depotmorfin. Det tar bort problemet med nattdosen.

Neste side