Informasjon

Praktisk gjennomføring av smertebehandlingen

Ulike typer morfin

Man kan velge mellom morfin tabletter og morfin mikstur. Tablettene finnes både som vanlig (hurtigvirkende) morfin og som depot (langsomtvirkende) morfin. De hurtigvirkende tablettene og morfin mikstur har lik virkningsprofil, fordi de begge har en relativt raskt innsettende virkning på en halv til én time. Disse preparatene brukes i starten av morfin­behandlingen når man skal finne optimal total døgndose morfin. De skal også brukes ved gjennombruddssmerte. Tablettene kan løses i vann.

Det finnes to typer depotmorfin:

  • Den ene typen tar det to til tre timer før man merker virkningen av, men fordi den frigjør morfinet langsomt, vedvarer effekten åtte til tolv timer. Denne sorten depotmorfin skal tas to, eventuelt tre ganger per døgn.
  • Den andre typen depotmorfin bruker hele ti til tolv timer før den virker. Det frigjøres morfin langsomt fra små kuler som ligger i en kapsel som svelges. En dose kan være tilstrekkelig til å dekke hele døgnet. Gis en, eventuelt to ganger per døgn.

Behandling med depotmorfin er den mest bekvemme måten for pasienten. Oppleves gjennombruddssmerte under behandling med depotmorfin, skal denne takles med en ekstradose hurtigvirkende morfin.

Forrige side Neste side