Informasjon

Praktisk gjennomføring av smertebehandlingen

Morfinbehovet

Selv om behovet varierer fra pasient til pasient, er det nødvendig med en viss standardisering av morfindosen. Vanligvis startes med 10 mg hurtigvirkende morfin hver fjerde time evt. 15-20 mg ved sterkere smerter. Eldre over 70 år skal ha halv startdose. Avhengig av respons, økes dosen deretter med 25 til 50 til 100 prosent daglig inntil tilfredsstillende effekt.

I denne fasen da riktig morfindose bygges opp, er det viktig at pasienten har en ekstradose morfin umiddelbart tilgjengelig (f.eks. på nattbordet) dersom den faste firetimersdosen er for lav og han/hun opplever konstante smerter eller dersom han/hun får gjennombruddssmerter. Hvis pasienten benytter seg av ekstradosen, skal en ny stilles til disposisjon med en gang.

Når pasienten har oppnådd god nok smertelindring ved hjelp av hurtigvirkende morfin, regner man ut hvor mange milligram morfin som var nødvendig for dette siste døgnet (ekstradoser medregnes). Avhengig av depotmorfintype man ønsker å benytte, deles døgnmilligramdosen hurtigvirkende morfin på antallet depotmorfindoser som skal gis. Svaret angir hvilken enkeltdose depotmorfin pasienten skal ta det bestemte antall ganger per døgn for å fortsatt oppleve god smertelindring.

Forrige side Neste side