Informasjon

Praktisk gjennomføring av smertebehandlingen

Pass på

Det viktigste er at du ikke godtar å ha sterke smerter. Det er viktig å ha en god behandlingsplan, som blant annet beskriver nødtiltak ved gjennombruddssmerter.

Dersom det ikke lykkes å dempe smerten med enkle tiltak som en ekstradose morfin, er det smart å ha nummeret til en kontakttelefon til de som kan hjelpe. En liste med aktuelle telefonnumre til din primærlege, hjemmesykepleien, din lege og avdeling på lokalsykehuset og til andre det kan bli bruk for i en nødsituasjon, er tilrådelig. Dersom sykehuset har «åpen­retur­ordning», er det fint hvis du har fått en avtale om å bruke den som nødløsning. Det er viktig på forhånd å ha tenkt gjennom hva du skal gjøre i tilfelle du kommer i vanskeligheter.

Tiltagende plagsomme smerter betyr sannsynligvis at du trenger høyere dose smertestillende medisin. Har du derimot vært smertefri noen uker, særlig hvis du plages av morfinbivirkninger som døsighet og kvalme, kan det gjøres et forsiktig nedtrappingsforsøk av morfindosen, f.eks. 25 prosent reduksjon av døgndosen et par ganger i uken.

Forrige side Neste side