Informasjon

Praktisk gjennomføring av smertebehandlingen

Epidural smertebehandling

Femte trinn på smertetrappen foreslår morfin epiduralt dersom oralt eller subkutant morfin ikke har gitt tilfredsstillende lindring. Plagsomme morfin­ bivirkninger kan også være en grunn til å prøve epiduralt morfin. Den største fordelen med epiduralbehandling er imidlertid muligheten å tilføre morfinet sammen med lokalbedøvelse. Ved smerter som er vanskelige å påvirke med morfin alene, f. eks. visse nervesmerter, gir denne metoden en unik mulighet for bedre smertelindring.

Epidural behandling gis gjennom et tynt kateter som legges inn i det såkalte epiduralrommet på utsiden av ryggmargen. Innleggelsen av kateteret krever at det blir gjort en mindre operasjon som må utføres av dertil kvalifisert lege. Ved uhell kan kateteret falle ut. Epidural behandling fra smertepumpe betyr at pasienten må godta å bruke teknisk utstyr. Pga. samtidig bedøvelse av muskelnerver, kan metoden innebære redusert mobilitet hos noen pasienter.

Forrige side Neste side