Informasjon

Om smerter og smertebehandling

Smerte er en ubehagelig fysisk og følelsesmessig opplevelse som forteller deg at kroppen din trues av eller utsettes for skade. Smerten kan inndeles i ulike kategorier smerte.

Hva er smerte?

Smerte er en ubehagelig fysisk og følelsesmessig opplevelse som forteller deg at kroppen din trues av eller utsettes for skade. Det er viktig å merke seg at smerteopplevelsen består av to deler:

  • En fysisk (sensorisk) del som skyldes kreftveksten, kreftbehandlingen, sykdomssvekkelsen eller annen sykdom. Smerte fra skjelett, hud eller bindevev er vanligvis lett å lokalisere hvor i kroppen den kommer fra, mens smerte i indre organer kan oppleves mer diffust. Smerte som skyldes nerveskade, kan bre seg utover et større eller mindre område og beskrives ofte som verkende, sviende, brennende eller skjærende. 
  • En følelsesmessig (emosjonell) del som registrerer ubehaget og gir trang til flukt fra det som forårsaker smerten. Denne siste delen er ansvarlig for smertetoleransen, det vil si den sterkeste smerte et individ kan tåle. Smertetoleransen er svært personavhengig.

Forhold som påvirker den totale smerteopplevelsen er: Smertens varighet, pasientens erfaring med lindrende tiltak, situasjonen smerten oppleves i og smertens årsak, (for eksempel fødsels-­ kontra kreftsmerte), sosiale faktorer og vevskadens omfang.

Smertereaksjonen på en bestemt smertefull påvirkning er derfor vanskelig å forutsi. Hos noen forårsaker tilsynelatende bagatellmessig påvirkning uutholdelige smerter, mens andre benekter smerte selv ved alvorlig skade. Kroppens selvforsvar mot smerter spiller også en rolle for den endelige smerteopplevelsen.

Neste side