Informasjon

Om smerter og smertebehandling

Smerte er en ubehagelig fysisk og følelsesmessig opplevelse som forteller deg at kroppen din trues av eller utsettes for skade. Smerten kan inndeles i ulike kategorier smerte.

Hva er smerte?

Smerte er en ubehagelig fysisk og følelsesmessig opplevelse som forteller deg at kroppen din trues av eller utsettes for skade. Det er viktig å merke seg at smerteopplevelsen består av to deler:

  • En fysisk (sensorisk) del som blant annet er ansvarlig for registrering av hvor i kroppen smerten oppstår, hvor sterk den er og hvilken smertetype som oppleves. Smerteterskelen, som angir grensen for den svakeste påvirkning som kan registreres som smerte, er nært knyttet til den fysiske delen og er nesten lik hos alle individer.
  • En følelsesmessig (emosjonell) del som registrerer ubehaget og gir trang til flukt fra det som forårsaker smerten. Denne siste delen er ansvarlig for smertetoleransen, dvs. den sterkeste smerte et individ kan tåle. Smertetoleransen er svært personavhengig. Forhold som påvirker de totale smerteopplevelsen er: Smertens varighet, pasientens erfaring med lindrende tiltak, situasjonen smerten oppleves i og smertens årsak, (for eksempel fødsels-­ kontra kreftsmerte), sosiale faktorer og vevskadens omfang.

Smertereaksjonen på en bestemt smertefull påvirkning er derfor vanskelig å forutsi. Hos noen mennesker forårsaker tilsynelatende bagatellmessig påvirkning uutholdelige smerter, mens andre benekter smerte selv ved alvorlig skade. Kroppens selvforsvar mot smerter spiller også en viktig rolle for den endelige smerteopplevelsen.

Neste side