Informasjon

Om smerter og smertebehandling

Alternativ behandling

Vårt offentlige helsevesen utøver skolemedisin. Det betyr at all behandling som gis skal være kunnskapsbasert. Dette innebærer et krav om at det skal finnes vitenskapelig dokumentasjon på at det er en tallfestet sannsynlighet for at de medikamenter og metoder som brukes i behandlingen, virker mot en sykdom eller plage.

I alternativ behandling er det ikke vitenskapelig dokumentert effekt av behandlingene som gis. Så snart det er dokumentert at en bestemt behandling er virksom, kan det søkes om å få den inkludert i det skolemedisinske behandlings­reportoaret. Bruk av en alternativ behandling begrunnes noen ganger med at den har virket på en eller et fåtall personer.

Ikke desto mindre brukes alternativ behandling hyppig av norske kreftpasienter. Dette er ikke overraskende med tanke på fortvilelsen som oppstår når skolemedisin kommer til kort ved uhelbredelig kreftsykdom. Pasient og familie søker alternativene for å bevare håpet.

Det er viktig å snakke med legen din dersom du velger å motta behandling utover tradisjonell medisinsk behandling. Enkelte typer alternativ behandling kan påvirke effekt av annen medisin du tar eller for eksempel påvirke blødningsrisiko. Helsepersonell bør på sin side tilstrebe å møte den sykes valg med respekt for ikke å legge ytterligere fortvilelse, skam og smerte til situasjonen. 

Forrige side Neste side