Informasjon

Om smerter og smertebehandling

Kreftsmerter

Kreftrelatert smerte er en spesielt komplisert opplevelse. Den har minst fem ulike dimensjoner. Den fysiske delen av smerteopplevelsen er lettest å forstå som direkte følge av vevsskaden som sykdommen forårsaker. Men det å vite at vevsskaden skyldes en alvorlig, kanskje dødelig sykdom, gjør at den emosjonelle komponenten får «smertefulle» følger også for sosiale, eksistensielle og åndelige elementer i lidelsen. Alle disse fem dimensjonene har betydning for den totale smerten.

Den fysiske smerten kan overdøve alt annet, og gjøre at lite annet er av interesse. Straks den er lindret, og ikke lenger okkuperer hele oppmerksomheten, blir det rom for andre inntrykk fra de andre dimensjonene.

Den psykiske smerten begynner gjerne med sorgreaksjonen på meldingen om uhelbredelig alvorlig sykdom. Depresjon og angst kan forsterke den psykiske smerten.  Det påfølgende vonde, men nødvendige sorgarbeidet kan bestå av faser med fornekting, raseri og kjøpslåing til en slags akseptering til slutt. Sterk skyldfølelse, indignasjon over å ha blitt avhengig av hjelp fra andre, mangel på kontroll over egen situasjon, kan oppleves smertefullt.

Selv om psykiater og psykolog kan spille en viktig rolle for å løse psykiske problem, er det i denne dimensjonen vanligvis ikke snakk om psykiatri, slik dette begrepet oftest blir tolket. Hos rundt en av ti kan det være riktig å bruke medisiner mot angst og omtrent like ofte mot depresjon. Samtidig er det klart at den psykiske smerten er en normal reaksjon på livskrisen du og din familie har kommet i, og behandling med store doser beroligende medikamenter kan være galt.

Den sosiale smerten er også vesentlig. Lidelse er en ensom ting. Det savnes et språk som kan bidra til at du og familien kan dele hverandres smerte. Venner og kjente distanserer seg. Etter hvert kan det bli vanskelig å følge opp på jobben, og økonomien kan svikte. Det meste av livet handler nå om sykdommen. Alt dette gjør vondt!

Den eksistensielle smerten gjenspeiler den smertefulle virkeligheten hos en alvorlig syk. I søken etter et nytt ståsted må forholdet til eget selvbilde og omgivelsene defineres på nytt. Gjennom opplevelse av kaos skjer etter hvert en eksistensiell nyorientering. Eksistensielle spørsmål hos mennesker som er i en slik situasjon, er resultatet av rare og vonde tanker som presser på. Hva er meningen med livet nå? Hva er vitsen med å kjempe? Er det ikke like bra å få det overstått? Finnes det håp? Hva er kjærlighet? Har jeg levd, elsket og lidd forgjeves?

Den åndelige smerten kan oppleves under den eksistensielle nyorienteringen. Spørsmålene kan få et religiøst tilsnitt. Hva er livet? Finnes et liv etter døden? En engelsk studie viser at tre av fire av de spurte, uavhengig av livssyn, gjør seg slike fundamentale refleksjoner mot slutten av livet.

Møtes den syke med en lyttende holdning, ærlighet og forståelse kan det etter hvert tegne seg et nytt livsgrunnlag der pasienten kan få livsgnisten tilbake som forutsetning for et godt liv.

Forrige side Neste side