Informasjon

Om smerter og smertebehandling

Legens rolle

I tidlige faser av sykdommen fokuserer det meste av den medisinske diagnostikken og behandlingen på kreftsvulsten. I denne perioden kan sykdomsfokuset ta stor plass, og den sykes selvbilde reduseres lett til «å være svulsten». På et senere stadium, når sykdommen kanskje er funnet uhelbredelig, er det viktig at legen fortsetter å interessere seg for personens liv og helse, men nå gjelder det å gi hjelp og lindring til hele mennesket. Nå trengs legen som et menneske som kan være, og har tid til å være, både lege og medmenneske.

Lindrende behandling består av både lindring av fysisk smerte og andre plagsomme symptomer i tillegg til tiltak rettet mot problemer av psykisk, sosial og åndelig/eksistensiell art. Denne delen av medisinen er rik på faglige utfordringer for legen. En tverrfaglig tilnærming og stor grad av samarbeid og samhandling, både med andre faggrupper og den syke og pårørende selv, er avgjørende. Legen vil ofte ha et koordinerende ansvar i denne oppfølgingen. 

Forrige side Neste side