Informasjon

Om smerter og smertebehandling

Betydningen av smertestillende

Smertestillende legemidler kan bare lindre den fysiske smerten. Når den er dempet, blir de andre smertedimensjonene mer fremtredende. Da trengs hjelp fra fagfolk fra forskjellige yrkesgrupper (tverrfaglighet), en forutsetning for å gi lindring til den totale smerten.

Det er ikke alltid like lett å skille disse smertene fra hverandre. Rapporter forteller om personer som har stått på enorme morfindoser uten å oppnå lindring, men som ble mye bedre da man forsto at det pasienten trengte, var hjelp til å løse et psykososialt og eksistensielt problem og ikke bare et fysisk. Å kartlegge smerteproblemet er derfor en stor og viktig utfordring for tverrfaglige team.

Forrige side Neste side