Informasjon

Om smerter og smertebehandling

Kan man ha mer enn én smerte samtidig?

Kreftpasienter kan ha både to, tre, fire og flere fysiske smerter på en gang. Det er ikke uvanlig at disse ulike smertene kan kreve forskjellige behandlingstiltak. Selv om morfin er grunnpillaren i lindring av kreftsmerter, er ikke morfin førstevalg ved all slags smerte. For eksempel har morfin begrenset virkning på skjelettsmerter, virker utilfredsstillende på muskel­ og hudsmerter og er nesten uvirksomt på nervesmerter.

Forrige side Neste side