Informasjon

Om smerter og smertebehandling

Hovedprinsippene i smertebehandling

Med en kartlegging av smerte kan legen bestemme hvilken type smertestillende medisin som er best egnet til å gi lindring. Det er viktig å komme tidlig i gang med behandlingen. Vi har i dag gode holdepunkter for at det er direkte galt å gå rundt og tåle sterke smerter. Smerte avler smerte og det kan bli vanskeligere å ta igjen det forsømte senere.

Behandling av kreftsmerte skal være en kronisk forebyggende behandling. Dersom pasienten opplever et alvorlig smertegjennombrudd, skal det behandles med en ekstradose medisin. Gjentar det seg ofte, skal opptrapping av den faste dosen vurderes.

Forrige side Neste side