Informasjon

Om smerter og smertebehandling

Alternativer til morfin

Selv om morfin er det viktigste medikamentet i behandling av kreftsmerter, har vi flere andre effektive smertestillende medisiner til disposisjon. Det finnes to hovedtyper smertestillende medisiner: De som virker mest i sentralnervesystemet (ryggmargen og hjernen) slik som morfin og morfinlikende midler, og de som virker mest på de perifere nervene (perifert-virkende), slik som paracetamol. Ved behandlingsstart velges oftest et perifert-virkende middel dersom ikke smerten har rukket å bli veldig sterk.

Er virkningen utilfredsstillende eller dersom smertene tiltar, er det vanlig å bygge opp smertelindringen etter en oppskrift som betegnes "smertetrappen":

Trinn 1 ­ Perifert-virkende smertestillende medisiner: Paracetamol, som er vårt mest brukte reseptfrie middel mot vanlige smerter, er også viktig i behandlingen av kreftsmerter. Dersom smertene oppstår på grunn av sykdom i skjelettet, kan ikke-steroide betennelsesdempende midler (NSAID) være et bedre valg. Trinn 1 følger med på alle de høyere trinnene for å sikre et dobbeltangrep (både perifert og sentralt) mot smerten.

Trinn 2 ­ Trinn 1 + svake sentraltvirkende medisiner. Kodein er viktigste representant fra de svake sentraltvirkende medisinene. Lave doser av morfin eller oksykodon kan også være aktuelt.

Trinn 3 ­ Trinn 1 + morfin oralt. Morfin tabletter (oralt) eller som stikkpille, settes inn her som sterkt sentraltvirkende smertestillende middel.

Trinn 4 ­ Trinn 1 + morfin subkutant. Morfin kan gis fra smertepumpe via en nål som er lagt under huden, men kan også tilføres direkte intravenøst.

Trinn 5 ­ Trinn 1 + morfin epiduralt. På dette trinnet blandes morfin nesten alltid med lokalbedøvelse som i kombinasjon har helt spesielle smertestillende egenskaper, også mot smerter som er lite påvirkelige av morfin alene.

Forrige side Neste side