Informasjon

Forberedelser til strålebehandling

Dette informasjonsskrivet inneholder generell informasjon om forberedelser til strålebehandling mot kreft. Detaljert og praktisk informasjon om strålebehandlingen i ditt tilfelle, vil du få ved ditt sykehus.

Hva er strålebehandling?

Strålebehandling (radioterapi) anvender høyenergi stråler, vanligvis røntgenstråler, til å drepe kreftceller. Det er en form for lokalbehandling. Bare celler i det området som strålene rettes mot, blir drept og ingen andre. Kreftceller er mer følsomme for strålebehandling enn normale celler, og flere av dem vil bli drept. Normale celler som påvirkes, vil vanligvis reparere seg selv og komme seg i igjen ganske raskt.

Animasjon om Intensitetsmodulert stråleterapi (IMRT)

Bivirkninger som forekommer under behandlingen, er vanligvis forbigående. Det er dog en risiko for langtids- eller varige følger av strålebehandling. Legen som er ansvarlig for strålebehandlingen (onkologen), vil kunne informere deg om behandlingen du får, hvordan den kan påvirke deg og om mulige senvirkninger.

Neste side