Informasjon

Forberedelser til strålebehandling

Temaside om Korona

Planlegging av strålebehandling

Alle som skal ha strålebehandling, trenger en behandlingsplan som er utviklet spesielt for dem. Nøye planlegging sikrer at behandlingsfeltet omfatter hele kreftsvulsten og unngår livsviktige organer som hjertet og ryggmargen. Planleggingen foregår noe ulikt for ulike typer strålebehandling. 

Ofte er det nødvendig med CT-undersøkelse som del av planleggingen, en lege tegner så inn på CT, MR eller eventuelt PET-bildene området som skal bestråles. Deretter beregnes hvordan stråledosen skal gis for å oppnå ønsket stråledose til svulsten og minst mulig til det friske vevet rundt. Stråleterapeuten og legen beregner som regel stråledosen ved hjelp av en datamaskin. Skal du ha strålebehandling mot hals eller hode, må det i tillegg lages en form eller maske som sikrer at hodet blir liggende helt i ro under strålebehandlingene (fiksering).

Du kan bli tatt inn til simulator for videre planlegging. 

Forrige side Neste side