Informasjon

Forberedelser til strålebehandling

Temaside om Korona

Hva skjer på simulator?

En stråleterapeut, en ekspert på betjening av stråleutstyr, gjennomfører som regel denne delen av planleggingen. Når du møter opp til planleggingen på simulator, vil stråleterapeuten forklare deg hva som vil skje. Vanligvis vil du bli bedt om å kle av deg på den delen av kroppen som skal behandles. Du legger deg ned på simulator-benken og blir bedt om å ligge helt i ro. Stillingen vil være den samme som du skal ligge i under behandlingen. Et røntgenapparat brukes for å gjennomlyse og finne området som skal strålebehandles. Lyset i rommet kan også bli slått av og på under utprøvingen.

Behandlingsfeltet vil bli markert med tusjmerker på huden din. Disse markeringene blir værende og fungerer som kontrollpunkter under strålebehandlingen og senere dersom flere behandlinger behøves i fremtiden. Merkene må ikke fjernes før behandlingen er avsluttet. Hvis du skal ha behandling mot hode eller hals, vil merkene gjøres på formen/ masken.

Behandlingen kan starte umiddelbart etter at planleggingen er gjort, eller det kan gå noen dager. I noen tilfeller behøves flere tester før planleggingen er fullført. Slike utprøvinger tar mellom en halv til én time eller mer.

Noen ganger gjøres endringer i behandlingsplanen underveis i behandlingene, for eksempel at man gjør behandlingsfeltet mindre. I slike tilfeller kan det være nødvendig at du må i simulator igjen. En slik forandring i planen er ganske vanlig og betyr ikke at noe er galt.

Forrige side Neste side