Informasjon

Forberedelser til strålebehandling

Temaside om Korona

Hvor mange behandlinger skal jeg ha?

I noen tilfeller er det nok med én enkelt behandling, men oftere trenger du en serie med behandlinger, fraksjoner, over flere uker. Antall behandlinger bestemmes av flere forhold, blant annet hvilken sykdom du har og hvilket omfang den har. Basert på kunnskap om hvor godt strålebehandlingen virker, og hvilke skadevirkninger den kan ha ved din type sykdom, beregnes stråledosene og antall fraksjoner.

De fleste møter til daglige behandlinger fra mandag til fredag, men noen ganger gis behandlingen kun en gang, eller bare en eller to ganger i uken. Det hender også at behandling kan gis flere ganger om dagen. En strålebehandlingskur kan vare opptil seks uker, men dette er individuelt.

De fleste får poliklinisk strålebehandling, det vil si de er ikke inneliggende, men kommer til sykehuset for hver behandling. Staben ved stråleavdelingen på ditt sykehus vil forklare deg detaljene om hvordan behandlingen skal foregå, og du vil få timeavtaler for når du skal møte. Det er viktig at du ikke mister noen behandlingsdager.

Forrige side Neste side