Informasjon

Strålebehandling mot hode og hals

Strålebehandling har en sentral plass i kreftbehandlingen av svulster i hode og hals.

Hopp til innhold

Hode og hals inneholder mange forskjellige organ. Virkninger og bivirkninger vil variere med hvilket område som behandles. Behandling mot hjernen gir f.eks. andre virkninger enn dem man får ved behandling mot stemmebåndene. Nedenstående er en generell orientering. Du vil få mer konkret informasjon om ditt behandlingsopplegg fra legen, stråleterapeuten eller sykepleieren.

Behovet for strålebehandling

Risikoen for tilbakefall etter et kirurgisk inngrep alene, varierer avhengig av hvor svulsten sitter. Grunnen er at det kan sitte mikroskopisk sykdom igjen utenfor det området det er skåret i, eventuelt kan det være mikroskopisk sykdom i lymfeknutene på halsen. Hvis dette ikke bestråles, må man regne med tilbakefall i løpet av noen måneder. Noen svulster har utviklet seg for langt til å kunne opereres. Slike pasienter vil bli behandlet med strålebehandling alene.

Oftest gis denne i form av ekstern strålebehandling, det vil si at man bestråles fra utsiden. For å begrense volumet av bestrålt vev hender det at man opererer radioaktive kilder inn i svulsten og gir strålebehandling innenfra. Dette kalles brachyterapi.

Behandlingsopplegget varierer fra pasient til pasient, avhengig av hvor utbredt sykdommen er.