Informasjon

Strålebehandling mot hode og hals

Strålebehandling har en sentral plass i kreftbehandlingen av svulster i hode og hals.

Hode og hals inneholder mange ulike organer. Virkninger og bivirkninger vil variere med hvilket område som behandles. Behandling mot hjernen gir for eksempel andre virkninger enn de du får ved behandling mot stemmebåndene. Følgende er en generell orientering. Du vil få mer konkret informasjon om ditt behandlingsopplegg fra legen, stråleterapeuten eller sykepleieren.

Behovet for strålebehandling

Risikoen for tilbakefall etter et kirurgisk inngrep alene, varierer avhengig av hvor svulsten sitter. Grunnen er at det kan sitte sykdom usynlig for det blotte øyet igjen utenfor det området det er skåret i, eventuelt kan det være mikroskopisk sykdom i lymfeknutene på halsen. Hvis dette ikke bestråles, kan du få tilbakefall i løpet av noen måneder. Noen svulster har utviklet seg for langt til å kunne opereres. I disse tilfellene vil bli strålebehandling alene eller før en operasjon være aktuelt.

Oftest gis behandlingen i form av ekstern strålebehandling, det vil si at du bestråles fra utsiden. For å begrense omfanget av bestrålt vev, hender det at man plasserer radioaktive kilder inne i svulsten og gir strålebehandling innenfra. Dette kalles brakyterapi.

Behandlingsopplegget varierer fra pasient til pasient, avhengig av hvor utbredt sykdommen er.

Neste side