Informasjon

Arvelig brystkreft

Fem til ti prosent av alle brystkrefttilfeller anses å være arvelige. Det er særlig forandringer i genene BRCA1 og BRCA2 som øker risikoen. Ved flere tilfeller av brystkreft i familien bør det tas genprøver for å kartlegge risikoen.

Det anslås at 5 til 10 prosent av alle tilfeller med brystkreft er arvelig, forårsaket av unormale gener som overføres fra forelder til barn. Gener er partikler i cellene, de finnes i kromosomene, og er laget av DNA (deoxyribonukleinsyre). DNA inneholder instrukser for proteiner som deltar i byggingen av kroppen. Proteinene kontrollerer strukturen og funksjonen til alle cellene som finnes i kroppen.

Genene er en form for instruksjonsmanual for cellevekst og funksjon. Feil i DNA er som typografiske feil. De kan føre til feil instruksjoner og følgen kan bli endret cellevekst eller funksjon. Hvis det er en feil i et gen, vil den samme feilen opptre i alle cellene som inneholder det samme genet.

BRCA1 og BRCA2 gener

De fleste tilfeller av arvelig brystkreft tilskrives to unormale gener: BRCA1 (BReast CAncer gene one) og BRCA2. Alle har vi BRCA1 og BRCA2 gener. Deres oppgave er å reparere celleskader og sørge for at brystene, eggstokkene og andre celler vokser normalt. Men hvis disse genene inneholder feil eller mutasjoner som er overført fra generasjon til generasjon, så vil ikke genene fungere normalt og risikoen for kreft i bryst, eggstokk og andre organer øker. Unormale BRCA1 og BRCA2-gener kan forårsake opptil 1 av 10 tilfeller med brystkreft.

Å ha unormale BRCA1 eller BRCA2 gener betyr ikke at du vil få brystkreft. Forskerne har funnet ut at endringer i andre deler av kromosomene kan øke risikoen for brystkreft hos kvinner med unormalt BRCA1-gen, men også blant kvinner som ikke har arvet det unormale brystkreft-genet.

Kvinner som er diagnostisert med brystkreft og som har unormale BRCA1- eller BRCA2-gener, har ofte en familiehistorie med brystkreft, eggstokkreft og andre krefttyper. Likevel, de fleste som utvikler brystkreft, har ikke arvet det unormale brystkreftgenet, og det er ingen tilfeller av brystkreft i familien.

Neste side