Informasjon

Arvelig brystkreft

Fem til ti prosent av alle brystkrefttilfeller anses å være arvelige. Det er særlig forandringer i genene BRCA1 og BRCA2 som øker risikoen. Ved flere tilfeller av brystkreft i familien bør det tas genprøver for å kartlegge risikoen.

Hva er risikoen?

Hvis et familiemedlem har et unormalt brystkreftgen, betyr ikke det at alle familiemedlemmer har det. Den gjennomsnittlige kvinne i Norge har ca. 12% risiko - 1 av 8 kvinner - for å utvikle brystkreft i løpet av livet. Kvinner som har et unormalt BRCA1 eller BRCA2-gen, eller begge, kan ha opptil 80% risiko for å få brystkreft i løpet av livet. Tilfeller av brystkreft som er forbundet med et unormalt BRCA1- eller BRCA2-gen, oppstår gjerne hos yngre kvinner og forekommer oftere i begge brystene enn kreft hos kvinner uten disse unormale genene.

Kvinner med unormalt BRCA1- eller BRCA2-gen har også økt risiko for å utvikle kreft i eggstokker, tykktarm og bukspyttkjertelen, samt melanom.

Menn med et unormalt BRCA2-gen har høyere risiko for brystkreft enn menn uten dette muterte genet. Ved 80-års alder vil ca. 8% av disse mennene ha fått brystkreft, noe som er 80 ganger høyere enn gjennomsnittet. Menn med dette genet har også en noe høyere risiko for å utvikle prostatakreft. Også risikoen for kreft i huden eller magetarmkanalen er lett økt blant menn med unormale BRCA1 eller BRCA2 gener.

Forekomsten av familiær opphopning av brystkreft uten påvisbar genfeil - altså med normal BRCA1 og BRCA2 - er langt høyere. I disse familiene er det trolig snakk om mange arvelige faktorer der ulike gener virker sammen med miljøfaktorer og samlet gir en økt risiko for kreft.

Forrige side Neste side