Informasjon

Arvelig brystkreft

Fem til ti prosent av alle brystkrefttilfeller anses å være arvelige. Det er særlig forandringer i genene BRCA1 og BRCA2 som øker risikoen. Ved flere tilfeller av brystkreft i familien bør det tas genprøver for å kartlegge risikoen.

Andre gener

Forandringer i andre gener er også forbundet med brystkreft. Disse unormale genene forekommer imidlertid langt sjeldnere, og de synes ikke å øke risikoen så mye som unormale BRCA1- eller BRCA2-gener.

Forrige side Neste side