Informasjon

Arvelig brystkreft

Fem til ti prosent av alle brystkrefttilfeller anses å være arvelige. Det er særlig forandringer i genene BRCA1 og BRCA2 som øker risikoen. Ved flere tilfeller av brystkreft i familien bør det tas genprøver for å kartlegge risikoen.

Gentesting

Hvis du har en familiehistorie med økt forekomst av brystkreft eller andre krefttyper, kan det være aktuelt å anbefale å ta en blodprøve for å se om det foreligger mutasjoner i BRCA eller andre gener. Diskuter problemstillingen med behandlende lege (kirurg, onkolog, gynekolog), som eventuelt kan henvise deg til en genetisk rådgiver som kan sørge for å få tatt disse prøvene. Rådgiveren vil også ta stilling til om det bør tas andre genprøver. Når svarene foreligger, vil rådgiveren gi deg og legen din veiledning om hva du bør gjøre.

Hensikten med å gjøre genetisk utredning og gentesting av brystkreftpasienter er todelt:

  1. Identifisere pasienter med arvelig kreft med tanke på forebygging av ny kreftsykdom hos pasienten og slektninger.
  2. En tilgrunnliggende genfeil har betydning for valg av kirurgi, medikamentell behandling eller stråling.

Følgende kriterier for hvem som bør gentestes, praktiseres ved de medisinsk genetiske avdelinger i Norge i dag når det foreligger mistanke om arvelig brystkreft i familien:

  • Kvinner under 50 år med brystkreft
  • To nære slektninger under 55 år med brystkreft
  • Tre nære slektninger med brystkreft uansett alder
  • Menn med brystkreft
  • Kvinne under 60 år med kreft i begge bryster (bilateral brystkreft)
  • En kvinne med brystkreft og nær slektning med eggstokkreft
  • En kvinne med brystkreft og nær slektning under 55 år med prostatakreft
  • En kvinne med eggstokkreft, uansett alder

Med nære slektninger menes førstegradsslektninger, evt. andregradsslektninger via mann.

Forrige side Neste side