Informasjon

Arvelig brystkreft

Fem til ti prosent av alle brystkrefttilfeller anses å være arvelige. Det er særlig forandringer i genene BRCA1 og BRCA2 som øker risikoen. Ved flere tilfeller av brystkreft i familien bør det tas genprøver for å kartlegge risikoen.

Fjerning av brystene?

Dersom du har fått påvist BRCA1 genfeil, kan du tilbys å få fjernet brystvevet og satt inn implantat som gir en normal brystfasong. Det er per i dag den sikreste metoden for å minske risikoen for brystkreft. Risikoen reduseres med 90-98%. Alternativet er årlig oppfølging med mammografi og MR av bryst.

Kvinner med påvist BRCA2 genfeil eller annen sterk genfeil bør også opplyses om at risiko-reduserende fjerning av brystene er et tilbud. Brystkreft hos disse gruppene er antatt å ha like god prognose som ved ikke-arvelig brystkreft.

Tidspunkt for risikoreduserende fjerning av bryst bør du diskutere grundig med legen din, siden vi vet at risikoen øker fra 25 års alder. Det anbefales at mammografi/MR gjøres innen 6 mnd før inngrepet finner sted.

Forrige side Neste side