Informasjon

Arvelig brystkreft

Fem til ti prosent av alle brystkrefttilfeller anses å være arvelige. Det er særlig forandringer i genene BRCA1 og BRCA2 som øker risikoen. Ved flere tilfeller av brystkreft i familien bør det tas genprøver for å kartlegge risikoen.

Fjerning av eggstokkene?

Kvinner med påvist genfeil i BRCA1 eller BRCA2 bør vurdere risikoreduserende fjerning av eggstokker og eggledere når de ikke lenger har barneønske etter å ha fylt 35 år.

Hormonsubstitusjon skal etter inngrepet gis til alle kvinner som ikke har hatt brystkreft.

Forrige side