Informasjon

Vil ikke at barna skal bli morløse

Ble ikke tatt på alvor

Spesielt viktig har det vært for henne at legen hennes har vært åpen og ærlig med henne. Men møtet med alle legene har ikke vært like positivt. En måned etter operasjonen våknet hun med høy feber. Hun følte seg elendig og varslet en overlege på kreftavdelingen.

- Jeg fikk som svar at det sikkert var influensa. Da jeg poengterte at det var rart, siden jeg aldri før har hatt influensa, mente hun at en gang fikk være den første. Det var en håpløs opplevelse å ikke bli tatt på alvor, sier Sommervold.

Årsaken til at hun ble dårlig, var at hun hadde fått en infeksjon i operasjonssåret.

Generelt synes hun at møtet med helsetjenesten har vært bra, men at det er slitsomt hele tiden å måtte forholde seg til nye leger. - Jeg prøvde virkelig å gjøre det jeg kunne for å få komme til de samme legene hver gang, men det var ikke så lett. Man må nok være litt frisk for å være syk, sier Sommervold.

Forrige side Neste side