Informasjon

Vil ikke at barna skal bli morløse

Dårlig oppfølging fra skolen

I ettertid ser jeg at det vises på skoleresultatene til jentene, og jeg har fått høre at de har blitt mer urolige på skolen. Det jeg reagerer veldig på, er at læreren ennå ikke har sagt noe til dem i forbindelse med at jeg er syk. De burde automatisk fått tilbud om å snakke med helsesøster. Enten på skolen, eller ved at hun kom hjem til oss, sier Sommervold. I forbindelse med tsunamikatastrofen fikk den ene datteren en kraftig sorgreaksjon. Sommervold hadde vært syk i flere måneder, og trodde ikke at det var hennes sykdom som var årsaken.

Men det var det. "Enn om vi mister deg mamma", gråt datteren. - Jeg forsøkte å forklare henne at det i så fall ville bli lenge til, at jeg ikke plutselig ville bli borte.

Sånne ting vet helsepersonell. På sykehuset burde de også hatt ett opplegg for barna. Ofte vet jo ikke barna selv hvordan de skal sette ord på det de føler, sier Sommervold.

Forrige side Neste side