Informasjon

Hvorfor oppstår brystkreft?

Hvorfor oppstår brystkreft? Arv kan være en viktig risikofaktor, men vel halvparten av de som rammes av brystkreft har ingen andre risikofaktorer for å utvikle brystkreft enn kjønn og alder.

Generelle forhold

Det er nesten utelukkende kvinner som rammes av brystkreft, bare omkring en av hundre brystkrefttilfeller vil være en mann. Brystkreft kan oppstå i alle aldre, men tilstanden er vanligere jo eldre du blir. Risikoen for å utvikle brystkreft i løpet av et helt liv er cirka ti prosent, med andre ord vil én av ti kvinner får brystkreft en eller annen gang i løpet av livet.

brystkreft
Animasjon av brystkreft
Neste side