Informasjon

Arvelig brystkreft

Arvelig brystkreft tilskrives i de fleste tilfeller to unormale gener kalt BRCA1 og BRCA2. Ved flere tilfeller av brystkreft i familien bør det tas genprøver for å kartlegge risikoen.

Det anslås at fem til ti prosent av alle tilfeller med brystkreft er arvelig, forårsaket av unormale gener som overføres fra forelder til barn. De aller fleste som utvikler brystkreft, har altså ikke arvelig brystkreft. Gener er deler av arvematerialet i cellene, de finnes i kromosomene, og er laget av DNA (deoxyribonukleinsyre). DNA inneholder instrukser for produksjon av proteiner som deltar i byggingen av kroppen. Proteinene kontrollerer oppbygningen og funksjonen til alle cellene som finnes i kroppen.

Genene er en form for instruksjonsmanual for cellevekst og funksjon. Feil i DNA kan føre til feil instruksjoner og følgen kan bli endret cellevekst eller funksjon. Hvis det er en feil i et gen, vil den samme feilen opptre i alle cellene som inneholder det samme genet.

BRCA1 og BRCA2 gener

De mest alvorlige tilfellene av arvelig brystkreft tilskrives i hovedsak to unormale gener: BRCA1 (BReast CAncer gene one) og BRCA2. Alle har BRCA1 og BRCA2 gener. Deres oppgave er å reparere celleskader og sørge for at brystene, eggstokkene og andre celler vokser normalt. Men hvis disse genene inneholder feil eller mutasjoner som er overført fra generasjon til generasjon, så vil ikke genene fungere normalt og risikoen for kreft i bryst, eggstokk og andre organer øker. Unormale BRCA1 og BRCA2-gener forårsaker kun rundt to per hundre tilfeller med brystkreft.

Å ha unormale BRCA1 eller BRCA2 gener betyr ikke at du vil få brystkreft. Dersom denne genfeilen blir oppdaget vil du få tilbud om oppfølging og tiltak som reduserer risikoen for kreft. Kvinner med brystkreft og unormale BRCA1- eller BRCA2-gener, har ofte en familiehistorie med brystkreft, eggstokkreft og andre krefttyper. 

Neste side