Informasjon

Arvelig brystkreft

Temaside om Korona

Hvor stor er risikoen? 

Hvis et familiemedlem har et unormalt brystkreftgen, betyr ikke det at alle familiemedlemmer har det. Arvelig økt risiko for brystkreft kan deles inn i tre ulike grupper:

  • Genfeil som gir høy risiko for brystkreft.
  • Genfeil med moderat eller usikker risiko.
  • Økt risiko ut ifra familiehistorie uten påvist høyrisiko genfeil.

BRCA1/2 er høyrisiko genfeil, mens i familier med økt hyppighet av brystkreft der genfeil ikke blir påvist, anses risiko for brystkreft gjerne som moderat.  

Den gjennomsnittlige kvinnen i Norge har rundt ti prosent risiko for å utvikle brystkreft i løpet av livet. Kvinner som har et unormalt BRCA1 eller BRCA2-gen, eller begge, kan ha opptil 70 prosent risiko for å få brystkreft i løpet av livet. Kvinner med unormalt BRCA1- eller BRCA2-gen har også økt risiko for å utvikle kreft i eggstokker, tykktarm eller bukspyttkjertel.

Menn med et unormalt BRCA2-gen har høyere risiko for brystkreft enn menn uten dette muterte genet. Ved 80-års alder vil rundt åtte prosent av disse mennene ha fått brystkreft, noe som er 80 ganger høyere enn gjennomsnittet. Menn med dette genet har også en noe høyere risiko for å utvikle prostatakreft. I tillegg er risikoen for kreft i huden eller mage-tarmkanalen lett økt blant menn med unormale BRCA1 eller BRCA2 gen.

Forekomsten av familiær opphopning av brystkreft uten påvisbar genfeil er langt høyere enn forekomsten av høyrisiko genfeil. I disse familiene er det trolig snakk om flere arvelige faktorer der ulike gener virker sammen med miljøfaktorer og samlet gir en moderat økt risiko for kreft. Et sett av forenklede kriterier for økt risiko på grunn av familiær brystkreft er når en person samlet på samme side i av familien har:

  • To førstegradsslektninger (mor, søster, datter) eller andregradsslektninger via mann (eks.farmor, tante) med brystkreft ≤ 55 år.
  • Tre førstegradsslektninger eller andregradsslektninger via mann (eks. farmor, tante) med brystkreft, gjennomsnittsalder ≤ 60 år.
  • Mor eller søster med brystkreft ≤ 40 år.
Forrige side Neste side