Informasjon

Behandling av brystkreft

Det er mange faktorer som spiller inn når man skal velge behandling for brystkreft. Her kan du lese mer.

Generelt om behandlingen av brystkreft

Det er mange faktorer som spiller inn ved valg av behandlingsmetode ved brystkreft. For at behandlingen skal bli best mulig er det viktig at planlegging av behandlingen skjer i et samarbeid mellom deg og behandlingsteamet. Trenden er også at brystkreftsykdom oppdages tidligere, og dermed blir enklere å behandle.

Hva vil du ha informasjon om? Er det ting du helst vil unngå informasjon om? Legens vurderinger vil være basert på en rekke faktorer du ikke har styring over - hvilken type brystkreft det er snakk om, svulstens egenskaper, hvilken alvorlighetsgrad svulsten har, om det er en svulst som svarer godt på hormonbehandling, genetiske forhold ved svulsten, størrelsen på dine bryst, din helse og alder og om du fremdeles har menstruasjon.

Neste side