Informasjon

Tester og undersøkelser ved brystkreft

Brystkreft oppdages som regel gjennom rutineundersøkelser eller ved at du har selv oppdaget en kul eller forandringer i brystet som ble utredet videre.

Hopp til innhold

Utredning ved brystkreft

Ved mistanke om brystkreft må tilstanden utredes videre. Mistanken bygger i de flest tilfellene på at du eller legen din har oppdaget en kul eller annen forandring i brystet, eller mammografi-screening har gitt mistanke om svulst. I Norge er den videre diagnostikken organisert i såkalte brystkreft-poliklinikker. Det er kort ventetid ved disse poliklinikkene, og når du kommer til undersøkelse gjøres såkalt trippeldiagnostikk. Dersom det er grunn til å tro at funnene er forenelig med brystkreft, blir du henvist til "Pakkeforløp for brystkreft", et forløp for å sikre rask kvalitetssikret behandling til personer med kreft.

Første trinn er en røntgenundersøkelse (mammografi), ved behov suppleres med ultralydundersøkelse. Neste trinn er at en brystkirurg eller brystkreft-spesialist ser og kjenner grundig gjennom brystene og nærliggende lymfeknuter. Det tredje trinnet er at det blir tatt en vevsprøve av den eller de mistenkelige forandringene. Med i teamet på brystkreftpoliklinikkene er også en patolog - som er ekspert på å vurdere vevsprøver fra bryst - slik at det mens kvinnen fortsatt er tilstede kan gis et svar på om vevsprøven er god nok, og i mange tilfeller også om sykommen er ondartet eller ikke.

brystkreft
Animasjon av brystkreft

Her kan du lese litt om de mest aktuelle undersøkelsene.