Informasjon

Tester og undersøkelser ved brystkreft

Brystkreft oppdages som regel gjennom rutineundersøkelser eller ved at du har selv oppdaget en kul eller forandringer i brystet som legene har utredet videre.

Illustrasjonsfoto, mammografi
Illustrasjonsfoto, mammografi

Hopp til innhold

Generelt

Ved mistanke om brystkreft må tilstanden utredes videre. Mistanken bygger i de flest tilfellene på at du eller legen din har oppdaget en kul eller annen forandring i brystet, eller mammografi-screening har gitt mistanke om svulst. I Norge er den videre diagnostikken organisert i såkalte brystkreft-poliklinikker. Det er kort ventetid ved disse poliklinikkene, og når pasientene kommer til undersøkelse gjøres såkalt trippeldiagnostikk. Dersom det er grunn til å tro at funnene er forenelig med brystkreft, blir man henvist til "Pakkeforløp for brystkreft", et forløp for å sikre rask kvalitetssikret behandling til dem med kreft.

Første trinn er en røntgenundersøkelse (mammografi), og denne blir supplert med ultralydundersøkelse dersom det er behov for det. Neste trinn er at en brystkirurg eller brystkreft-spesialist ser og kjenner grundig gjennom brystene og nærliggende lymfeknuter. Det tredje trinnet er at det blir tatt en vevsprøve av den eller de mistenkelige forandringene. Med i teamet på brystkreftpoliklinikkene er også en patolog - som er ekspert på å vurdere vevsprøver fra bryst - slik at man mens kvinnen fortsatt er tilstede kan få et svar på om vevsprøven er god nok, og i mange tilfeller også om sykommen er ondartet eller ikke.

brystkreft
Animasjon av brystkreft

Her kan du lese litt om de mest aktuelle undersøkelsene.