Informasjon

Tester og undersøkelser ved brystkreft

Mammografi

Mammografi en en røntgenundersøkelse av brystene. Bildene kan i mange tilfeller klargjøre om en kul er godartet eller ondartet. Undersøkelsen er ikke alltid tilstrekkelig til å avkrefte eller bekrefte diagnosen alene, og i mange tilfeller gjøres ultralyd i tillegg. Ved mistanke om kreft ut ifra disse undersøkelsene tas en vevsprøve. Til tross for at mammografi overser 10 til 15 prosent av tilfeller med brystkreft, er det en undersøkelse som egner seg godt som rutineundersøkelse av friske (screening av symptomfrie kvinner) - og som ett av flere hjelpemidler ved utredningen av påviste kuler.

Ulempen med rutineundersøkelser, screening av friske kvinner, er at det i noen tilfeller kan sees forandringer på bildene som gir mistanke om brystkreft, men som i ettertid viser seg å ikke være kreft. Inntil vi får enda bedre undersøkelser, er det den prisen vi må betale for å oppdage kreften på et tidlig stadium.

Forrige side Neste side