Informasjon

Tester og undersøkelser ved brystkreft

MR

Dersom funnene fortsatt er usikre etter kombinert mammografi og ultralyd, kan MR av brystet være neste steg. Denne undersøkelsen er enda mer følsom for å oppdage kreft enn mammografi, men er også mer ressurskrevende og tidkrevende. Det er derfor ikke hensiktsmessig eller nødvendig å bruke MR hos alle.

Forrige side Neste side