Informasjon

Tester og undersøkelser ved brystkreft

Brystkreft oppdages som regel gjennom rutineundersøkelser eller ved at du har selv oppdaget en kul eller forandringer i brystet som ble utredet videre.

Andre undersøkelser

I forbindelse med utredningen kan det være aktuelt å gjøre andre undersøkelser. CT-undersøkelse av lungene tas hos noen for å se om kreften kan ha spredd seg til lungene. Noen ganger tas andre bildeundersøkelser som MR, CT av mage og bekken og/eller skjelettscintigrafi. PET undersøkelse er ikke vanlig å ta i førstegangs utredning fordi undersøkelsen i denne situasjonen ikke er nøyaktig nok for å påvise spredning av brystkreft til lymfeknuter.

Forrige side Neste side