Informasjon

Tester og undersøkelser ved brystkreft

Gradering av svulsten

En grundig kartlegging av svulstens egenskaper kan i mange tilfeller først gjøre når hele svulsten er fjernet, og ikke kun ut fra vevsprøven. Da kan legen også sikrere fastslå svulsten størrelse og utbredning. Når alle undersøkelsene og prøvene er besvart, kan legen bestemme hvilket stadium sykdommen er i.

Stadieinndeling forteller noe om hvor stor svulsten er, hvilke deler av brystet som er involvert, hvor mange og hvilke lymfeknutert som er angrepet, samt om svulsten har spredt seg til andre deler av kroppen. Sykdommen inndeles i fire stadier, jo mer utbredte og større kreftforandringene er, jo høyere stadium. Stadieinndeling av sykdommen gjøres av flere grunner, både for å anslå alvorlighetsgraden og utsiktene (hvordan sykdommen antas å forløpe) og avgjøre hvilken behandling som er best egnet i ditt tilfelle. 

De minst alvorlige av de unormale prøvesvarene er celleforandringer eller forstadier til kreft. Dette er celleforandringer som ennå ikke har rukket å utvikle seg til en kreftsvulst, men som har potensiale til å utvikle seg til kreft. Det skilles her mellom to typer av forstadier: DCIS (duktalt carcinoma in situ) dersom forandringene er lokalisert i melkegangene, og LCIS (lobulært carcinoma in situ) dersom forandringene er lokalisert i kjertevevet.

Stadium fire er den alvorligste og mest langtkomne tilstanden. Stadieinndelingen kan si noe om sannsynlig utfallet av kreften. En person med brystkreft stadium én har over 98 prosent sjanse for å være i live fem år frem i tid. Personer med kreft som har nådd stadium fire har omtrent 30 prosent sjanse for å være i live 5 år etter at diagnosen ble stilt. Det er viktig å huske at dette bare er statistikk og sannsynligheter basert på et gjennomsnitt. Hvordan det vil gå med akkurat deg, er det bare tiden som kan vise. Lykke til!

Forrige side Neste side