Informasjon

Brystkreft, varselstegn

De fleste kuler som oppdages i brystene, er ufarlige. Men oppdager du en ny kul som du er usikker på, bør du få den vurdert av lege.

Symptomer og tegn som kan tyde på brystkreft

Brystkreft i tidligste fase kan man verken se eller merke. Som regel oppdages brystkreften før den rekker å gi noen symptomer eller plager, enten ved at den oppdages gjennom en rutineundersøkelse eller fordi du ved en tilfeldighet har kjent en kul i brystet. Funn av en kul som ikke forsvinner i armhulen, kan også være tegn på at noe er galt. Andre mulige symptomer kan være endringer i brystvorten, forandringer i brystets kontur eller hudforandringer på brystene.

Animasjon av brystkreft

Utflod fra brystvortene er ikke uvanlig, og er som regel ikke forbundet med kreft. Risikoen for at det kan være brystkreft er større dersom kun det ene brystet starter å produsere væske, at det tømmer seg væske spontant uten at du klemmer på brystet, at væsken er blodtilblandet.

Andre mulige forandringer i brystet er rødhet/misfarging av brystet, endringer i brystets fasthet, kontur eller asymmetriske rynker eller søkk i huden. Disse forandringene kan være helt uskyldige, men de kan en sjelden gang skyldes kreft.

Når bør du søke lege?

Brystkreft utvikler seg over måneder og år, men straks kreftsykdommen er oppdaget, er det ønskelig å gi behandling så raskt som mulig. Årsaken til det er at kreften er vanskeligere å behandle jo lengre den er kommet. Varselstegn som tilsier at du bør oppsøke lege, omfatter:

  • Dersom du oppdager en kul i brystet, en kul i armhulen eller over kragebeinet som ikke forsvinner i løpet av en til to uker
  • Dersom du plutselig opplever utflod eller blod fra det ene brystet
  • Dersom brystvorten din plutselig går fra å være utoverrettet til å bli inntrukket. Inntrukne brystvorter kan være normalt for enkelte.
  • Uregelmessigheter, hevelser eller søkk i huden, eller endringer av hudens farge eller utseende. Rødhet og hevelse over brystet skyldes som regel en infeksjon, men bør like fullt kontrolleres snarlig av lege da også infeksjoner kan trenge behandling

Om du er usikker på noe av dette, bør du uansett kontakte helsepersonell for råd.

Animasjon om egenundersøkelse av brystene

Hvis du har en nær slektning (mor, søster, datter) som har utviklet brystkreft, og særlig om det skjedde i ung alder, kan det hende at du trenger ekstra oppfølging - ta kontakt med legen din for å drøfte dette. Brystkreft i fars slekt kan også være av betydning.

Vil du vite mer?