Informasjon

Den siste tiden hjemme - å stelle en døende

Alvorlig syke som ikke lenger kan vaske og stelle seg selv, er sårbare. Det er ikke lett å være avhengig av andres hjelp. For mange er det likevel en positiv opplevelse å bli stelt hjemme. Den syke er i trygge omgivelser og kan selv bestemme hvordan han eller hun ønsker å bli stelt.

Å være den som blir vist tillit ved å få stelle den syke, kan også være en god opplevelse. Gjennom omsorgsfullt stell får pårørende anledning til å vise den syke omtanke og kjærlighet.

Hvem gjør hva?

At en døende pleies hjemme, betyr ikke at alt stell er overlatt til de pårørende. Stell av et døende menneske kan være både tungt og vanskelig. Hjemmesykepleien kan ta ansvar for stellet alene, hjemmesykepleien kan stelle sammen med pårørende, eller de kan fordele oppgavene seg imellom.

Det er ikke uvanlig at både den syke og de pårørende kvier seg for å ta imot hjelp til stell. Det å ta hånd om personlig hygiene er for de fleste et privat anliggende. Å be om eller motta hjelp til kroppsvask eller annet stell kan oppleves som et nederlag. For helsepersonell er imidlertid dette kjente situasjoner. Noen synes det er godt at nettopp den mest intime hygienen blir ivaretatt av "nøytrale" fagpersoner.

Neste side