Informasjon

De siste timene av livet

Smerte- og symptomhåndtering

Endringer i tilstanden kan føre til at symptomene endrer seg, eller det kan komme til nye symptomer. Riktige og tilpassede medisiner i denne fasen er viktig. Smerte og symptomhåndtering er forbundet med færre plager og ubehag hos den døende.

Mange pårørende blir stresset av at den døende får et annerledes pustemønster, og de er redde for at den døende opplever det som å bli kvalt. Det er viktig å være klar over at han/hun kanskje ikke opplever åndenød eller kvelningsfornemmelser. Noen ganger kan legen foreslå medisiner som kan bidra til å redusere væske i brystet og halsen, men det er ikke alltid behov for det.

Når døden inntreffer, slutter hjertet å slå, vedkommende slutter å puste, pupillene stivner, den døde får en blek og voksaktig farge, kroppstemperaturen faller, musklene slapper av, det kan sive urin og avføring, øynene kan forbli åpne, kjeven faller ned, og du kan høre at det risler i væskene i kroppen til den døde. Hvis vedkommende dør hjemme, må du ringe til en lege slik at legen kan skrive ut en dødsattest. Deretter kan du kontakte det begravelsesbyrået dere har bestemt dere for å bruke.

Les også: Moderne mennesker vil ha kontroll på døden

Forrige side Neste side