Informasjon

De siste timene av livet

Temaside om Korona

Mange mistolker den døende

Når stønning, jamring, og grimaser opptrer samtidig som forvirring, uro og opphisselse, er det mange som mistolker dette som fysisk smerte. Men det er en myte at ukontrollert smerte plutselig utvikles i løpet av de siste timene av livet, hvis dette ikke har vært et problem tidligere. Mange blir også stresset av at den døende får et annerledes pustemønster, og de er redde for at den døende opplever det som å bli kvalt. Det er viktig å være klar over at han/hun kanskje ikke opplever åndenød eller kvelningsfornemmelser. Mange tror også at smerter brått vil bli sterkere når pasienten dør, men det er ingen grunn til å tro det.

Når døden inntreffer, slutter hjertet å slå, vedkommende slutter å puste, pupillene stivner, den døde får en blek og voksaktig farge, kroppstemperaturen faller, musklene slapper av, det kan sive urin og avføring, øynene kan forbli åpne, kjeven faller ned, og du kan høre at det risler i væskene i kroppen til den døde. Hvis vedkommende dør hjemme, må du ringe til en lege slik at legen kan skrive ut en dødsattest. Deretter kan du kontakte det begravelsesbyrået dere har bestemt dere for å bruke.

Forrige side Neste side