Informasjon

Den siste tiden hjemme - smerter og plager kan lindres

Medisinsk behandling kan ikke gjøre den uhelbredelig syke frisk, men det er likevel mye både helsepersonell og pårørende kan gjøre for den syke og døende. Behandlingen stanser ikke opp. Hensikten er å lindre de plagene (symptomene) som sykdommen kan føre med seg.

Ulike kreftsykdommer gir forskjellige symptomer. De vanligste symptomene er smerter, kvalme og forstoppelse. I dette kapitlet ser vi nærmere på hvordan disse symptomene kan lindres.

Smerter

Vi skiller mellom fysiske, psykiske, sosiale og åndelige eller eksistensielle smerter. De ulike formene for smerte virker inn på hverandre, og det er vanskelig å sette skarpe grenser mellom årsakene til de ulike smerteopplevelsene.

Alvorlig syke og deres pårørende er som regel mest redde for de fysiske smertene. God smertebehandling er høyt prioritert blant fagfolk. Under følger noen råd og regler for hvordan fysiske smerter behandles med medisiner.

Neste side