Informasjon

Den siste tiden hjemme - smerter og plager kan lindres

Medisinsk behandling kan ikke gjøre den uhelbredelig syke frisk, men det er likevel mye både helsepersonell og pårørende kan gjøre for den syke og døende. Behandlingen stanser ikke opp. Hensikten er å lindre de plagene (symptomene) som sykdommen kan føre med seg.

Kvalme

Kvalme og oppkast er et annet plagsomt symptom. Den beste behandlingen er å finne årsaken til ubehaget og gjøre noe med den. Årsakene kan være forstoppelse, stor lever, ustabilt stoffskifte og medikamenter (f.eks. morfin). Kvalme og oppkast lar seg ofte lindre, bl.a. ved hjelp av medikamenter som f.eks. Afipran, Haldol, Navoban. Legen anbefaler medikament ut fra hva som forårsaker kvalmen. Kvalmestillende medikamenter kan tas eller gis på ulike måter. Også disse kan settes som sprøyte eller ved hjelp av pumpe. Noen syke har også god hjelp av at det blir lagt ned en slange i maven som drenerer ut årsaken til kvalmen (duodenalsonde).

Vann og tørre kjeks kan hjelpe mot kvalme.

Generelle råd

Sørg for at det er frisk luft i rommet. La den syke slippe sterke lukter som stekt mat, røyklukt og liknende. Dere som er rundt den syke bør unngå å bruke parfyme og sterkt parfymerte hudpleieprodukter. Den syke kan ha nytte av å drikke vann og spise tørre kjeks.

Forrige side Neste side