Informasjon

Hjelp gjennom sorg

Alle trenger noe hjelp - ikke vær redd for å ta imot den.

Informasjonen er utarbeidet av Kreftforeningen

Denne informasjonen er ment å skulle deles ut til sørgende. Den omfatter en del viktige sider ved sorg som du bør tenke på i sorgperioden. Hver person er spesiell, og rådene nedenfor må ikke oppfattes som ferdige løsninger for akkurat deg. De antyder muligheter og spørsmål som du bør vurdere.

Følelser

Sterke reaksjoner er vanlig

Ofte hjelper en slags nummenhet til å komme seg gjennom de første få dagene og ukene. Ikke bli overrasket om du får en følelsesmessig reaksjon senere. Mange mennesker er mer følelsesmessig ute av balanse i en sorgperiode enn noen gang ellers, og skremmes av det. Sterke reaksjoner er vanlig, men søk råd hvis de gjør deg urolig.

Ta imot hjelp

Alle trenger noe hjelp - ikke vær redd for å ta imot den. Selv om du føler at du må være sterk er det viktig at personer du har tillit til, får vite om dine behov ved at du uttrykker dine følelser.

Si ifra hvis du trenger selskap

Si ifra enten du har behov for å være alene eller sammen med noen. Det er vanlig at noen trenger selskap, men det betyr ikke at du alltid vil være avhengig av det.

Ingen tidsgrense for sorg

Det er ingen bestemt tidsgrense for det å sørge. Sorgperioden varierer fra person til person, avhengig av individuelle omstendigheter.

Helsen

Ta vare på helsen

Sorg kan lett føre til at du vanskjøtter deg selv, fordi du ikke bryr deg om kroppens vanlige behov. Du er under stort press og kan lett bli syk. Derfor er det spesielt viktig at du tar vare på helsen. Forsøk å følge dine normale spisevaner, selv om du ikke har noen glede av maten. Det er nødvendig å få nok hvile, selv om du får søvnforstyrrelser.

Søk gjerne lege

Søk gjerne lege hvis du føler deg syk. Følg også andres råd om å kontakte lege, selv om du ikke finner det nødvendig.

Sosial kontakt

Oppsøk familie og venner

Venner og familie er som regel mest opptatt av deg tidlig i sorgperioden og mindre siden. Oppsøk dem når du synes at du trenger dem. Ikke vent på at de skal gjette dine behov. De vil som regel gjette feil, og for sent.

Ta folk som de er

En som ikke står deg for nær, men som er villig til å lytte, kan bli til spesiell hjelp for deg. Men ingen kan erstatte ditt tap. Forsøk å glede deg over folk som de er. Ikke unngå sosial kontakt fordi om personene du møter har sine feil og mangler.

Varsom med nye forhold

I en sorgperiode er det vanskelig å dømme rett om nye forhold. Ikke vær redd for dem, men det er vanligvis klokt ikke å kaste seg inn i et nytt forhold. Noen ganger prøver den sørgende hurtig å finne erstatning for den tapte personen (f.eks. ved adopsjon eller gjengifte). I et forsøk på å få bort smerten ved sorgen. Det er vanskelig å vurdere nye forhold mens du ennå sørger aktivt, og en slik løsning kan ofte føre til andre problemer.

Vær glad for gode dager

Forsøk å gjøre det klart for barna at det er helt normalt å være trist. Det er viktig at dere gleder dere over perioder med gode og lykkelige dager uten at det gir dere dårlig samvittighet.

Økonomi og arbeid

Unngå forhastede avgjørelser

Det første sørgeåret bør du om mulig unngå å ta avgjørelser som er viktige for resten av ditt liv. Vanligvis finner de fleste at det er best å bli i de kjente omgivelser inntil de kan se roligere på fremtiden. Ikke vær redd for å søke gode råd. Det er vanligvis best å snakke med flere før du tar en beslutning.

Arbeid kan hjelpe

Det kan bli til stor hjelp å ha en jobb eller delta i frivillig virksomhet i lokalsamfunnet når du kjenner deg i stand til det. Men det er viktig at du ikke forstrekker deg. Et arbeid kan ikke oppfylle alle dine behov, og du skal ikke forsøke å drukne deg i arbeid og oppgaver. Det er en tvilsom løsning å ofre familie og venner ved å la arbeid oppta all din tid.

Tro og tvil

Tro kan trøste

Personlig tro blir ofte en vesentlig kilde til trøst gjennom en sorgperiode. For andre kan det føles vanskelig å holde fast ved troen i en tung sørgetid. Begge disse reaksjonene kan føre til åndelig vekst, senere.

Vil du vite mer?

  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen