Informasjon

Hva er et omsorgssenter?

Informasjonen er utarbeidet av Den Norsk Kreftforening

For å bidra til en bedre omsorg har Den Norske Kreftforening opprettet omsorgssentre i alle landets fylker. Det er ansatt sykepleiere ved disse omsorgssentrene. Noen steder er det i tillegg ansatt stomiterapeut/-rådgiver, sosionom, psykolog eller miljøarbeider. Vi har et nært samarbeid med det offentlige hjelpeapparatet.

Omsorgssenterene er utgangspunktet for Den Norske Kreftforenings pasientrettede arbeid i det enkelte fylke. Her kan kreftpasienter og deres pårørende finne en rekke tilbud:

  • Støttesamtaler
  • Veiledning og informasjon
  • Rådgivning
  • Samtalegrupper og undervisning
  • Veiledning for stomiopererte
  • Tilbud til helsepersonell

De fleste tjenestene tilbys ved omsorgssentrene, eventuelt vil medarbeiderne kunne vise til en riktig instans. Vår hovedoppgave er å være brobyggere mellom institusjoner og den primære helse- og sosialhelsetjeneste. Derfor arbeider Den Norske Kreftforenings omsorgssenter nært sammen med det offentlige helsevesen for å gi den enkelte best mulig hjelp, uansett hvor i landet man bor.

Støttesamtaler

Noen å snakke med, dette er ofte det kreftrammede og deres pårørende først og fremst spør etter. På omsorgssentrene kan vi tilby samtaler, enten på tomannshånd eller i grupper. Vi tar gjerne samtaler over telefonen også.

Veiledning og informasjon

Mangel på informasjon er ofte en kilde til unødig engstelse. På omsorgssentrene finnes fagpersonell og informasjonsmateriell som kan gi svar på medisinske og andre spørsmål som knytter seg til kreftsykdom.

Vi er åpne for alle typer spørsmål. Er det noe vi ikke kan svare på, viser vi videre til rette instans.

Vi tilbyr gratis opplysningsmateriell, f.eks. brosjyrer og plakater. Informasjonsavdelingen i Den Norske Kreftforening i Oslo har i tillegg videokassetter til utlån.

Rådgivning

Å bli rammet av kreft kan føre til usikkerhet når det gjelder økonomi og sosial trygghet. Ved omsorgssentrene finnes informasjon om hvilke rettigheter pasienter har på dette området. Vi viser videre til rette offentlige instanser dersom det er nødvendig.

I visse tilfeller kan Den Norske Kreftforening gi økonomisk bistand. Omsorgssenteret gir informasjon om slik hjelp.

Samtalegrupper og undervisning

Flere omsorgssentre tilbyr forskjellige samtalegrupper og kurset "Lær å leve med kreft", et støtte- og undervisningsprogram for pasienter og pårørende. Deltagelse i slike aktiviteter kan gi støtte gjennom fellesskap, økt innsikt og kunnskap.

Veiledning for stomiopererte

Ved noen omsorgssentre tilbys råd og veiledning til stomiopererte. Enkelte er også behjelpelig med å få tilpasset og utprøvet bandasjer. Omsorgssenteret kan også fungere som kontaktledd mellom lege og stomioperert.

Bruk omsorgssenteret

Når et menneske får kreft, skaper det ofte angst og bekymring hos den som blir syk og hos de nærmeste. Vi vet også at mange får uventede praktiske og økonomiske problemer. Derfor har både pasienter og pårørende ofte bruk for støtte, informasjon, rådgivning og annen hjelp.

Hos oss kan du ta opp reaksjoner og spørsmål som er knyttet til sykdom og livssituasjon. Du kan snakke med oss pr. telefon eller gjøre avtale for samtale på omsorgssenteret. I enkelte tilfeller kan vi komme hjem til deg. Du må gjerne ha med noen av dine nærmeste til samtale. Ut fra samtalen vil vi kunne hjelpe den som er syk eller pårørende til å klare seg i en vanskelig tid gjennom støtte, råd og veiledning.

Ved enkelte omsorgssentre kan du også få tilbud om samtalegruppe eller undervisning for pasienter, pårørende eller etterlatte.

Tilbudene er gratis og medarbeiderne har taushetsplikt.

Vil du vite mer?